แหล่งรวมงานฝีมือ ศิลปะ ดีไซน์ งานเย็บปัก ของ DIY และรวบรวมงานนิทรรศการ

ศิลปะเป็นงานที่สร้างคุณค่าทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ แสดงออกถึงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ความเชื่อ รสนิยม บุคลิก นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานฝีมือ งานนิทรรศการศิลปะ และสิ่งของ DIY เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

Tag: งานฝีมือ

งานฝีมือ

ความหมายของงานฝีมือหรืองานประดิษฐ์

ความหมายของงานประดิษฐ์ หมายถึงงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยจึงทำให้งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ความเพลิดเพลิน เพิ่มคุณค่าของวัสดุ สร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิม ชิ้นตรงตามความต้องการ...