แหล่งรวมงานฝีมือ ศิลปะ ดีไซน์ งานเย็บปัก ของ DIY และรวบรวมงานนิทรรศการ

ศิลปะเป็นงานที่สร้างคุณค่าทั้งทางด้านจิตใจ อารมณ์ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ แสดงออกถึงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ความเชื่อ รสนิยม บุคลิก นอกจากนี้เรายังได้รวบรวมความรู้ต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานฝีมือ งานนิทรรศการศิลปะ และสิ่งของ DIY เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

ดอกไม้ประดิษฐ์ จัดได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความนิยมอย่างมากของประเทศไทย ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากแรงงานฝีมือมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิตที่ผสมผสานเข้ากับงานศิลปะ สร้างสรรค์แถมยังได้ฝึกทักษะการทำงานประดิษฐ์และการใช้สมาธิจดจ่ออีกด้วย

ซึ่งงานประดิษฐ์ดอกไม้สามารถนำมาต่อยอดให้กลายเป็นทักษะความชำนาญและสร้างอาชีพในอนาคตได้ โดยหลายคนสามารถสร้างรายได้จำนวนมากจากงานดอกไม้ประดิษฐ์ เพียงแค่รู้จักใช้ไอเดียในการสร้างสรรค์งานและใช้วัตถุดิบใหม่ ๆ ในการลดต้นทุนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเป็นช่อ เป็นกระถาง เป็นแจกัน หรือจัดเป็นซุ้มตามงานต่าง ๆ และใช้เป็นของขวัญในการแสดงความยินดีตามวันสำคัญรวมถึงใช้ตกแต่งบ้านได้ด้วย

ดอกไม้ประดิษฐ์มีกี่แบบอะไรบ้าง

1.ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน
2.ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
3.ดอกไม้แฮนด์เมดจากเกล็ดปลา
4.ดอกไม้แฮนด์เมดจากใบตอง
5.ดอกไม้แฮนด์เมดจากเปลือกข้าวโพดงานประดิษฐ์นี้นอกผลงานสวย ๆ ที่ได้จากฝีมือคือการได้ลองฝึกทักษะการทำงานประดิษฐ์ ใช้สมาธิจดจ่อกับการทำแล้วสามารถนำไปต่อยอด ผสมผสานประสบการณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้ผลงานที่แปลกใหม่ขึ้นได้ด้วยตัวเอง

Hi, I’m ekolumix